Home » 中國澳門電子競技運動大聯盟總會進駐國際旅遊(產業)博覽會

中國澳門電子競技運動大聯盟總會進駐國際旅遊(產業)博覽會

我哋已經係 國際旅遊(產業)博覽會準備好啦,9/10/11號三日將會係B-128攤位等大家😎,同時準備咗模擬賽車、宣傳冊子、專人介紹我哋中國澳門電子競技運動大聯盟總會同埋電競產業鏈!🤩🤩
 
歡迎大家過黎交流、商討合作機會、同時仲準備咗豐富紀念品😍😍
 

留言

Your email address will not be published.